روحانی شهید التفات شرافتی

پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفته اند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا مانده اند!

روحانی شهید التفات شرافتی

پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفته اند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا مانده اند!

روحانی شهید التفات شرافتی

سعی کنید تمام امور زندگی خود را در پوشش نظام ولایت فقیه درآورید و جهت زندگی خود را از او الهام گیرید.

آخرین نظرات
  • ۲۲ شهریور ۹۴، ۲۰:۳۲ - علـــــــی .م
    like

۴ مطلب با موضوع «گالری عکس» ثبت شده است

۱۹
بهمن


  • منتظر بهار
۰۷
بهمن

  • منتظر بهار
۱۹
دی

دریافت صوت سخنرانی شهید التفات شرافتی در تاریخ 12/9/1361

ترجمه صوت را از اینجا دریافت کنید.


  • منتظر بهار
۱۳
تیرمن طلبنی وجدنی ؛ و من وجدنی عرفنی ؛ و من عَرَفَنی اَحَّبَنی ؛ و من احبنی عشقنی ؛ و من عشقنی عَشَقْــتُــهُ ؛ و من عشقته قـَـتـَـلتـَهُ ؛ فمن قتلته فـَـعـَـلـَـیَّ دیــ‍‍ة ُ ؛ فمن عـَــلـَـیَّ دیـَـة ، فـَاَنـا دیــَة .
هر کسی که مرا طلب کند ، مرا پیدا می کند و هر کسی که مرا پیدا کند مرا میشناسدو هر کسی که مراشناخت مرا دوست می دارد؛ و هر کسی که مرا دوست داشت عاشقم میشود ؛ و هر کسی که عاشقم بشود من عاشقش بوده ام ؛ و هر کسی که من عاشقش باشم اورا می کشم ؛ و هر کسی که من اورا بکشم خون بهاش گردن من خدا است و هر کس که خون بهاش گردنم باشد ، خود من خون بهاش خواهم بود .


  • منتظر بهار